POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewAKTUALNOŚCI


Spotkanie z Radą konsultacyjną ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi


W czwartek, 21 stycznia br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. komunikacji i współpracy samorządu i organizacji pozarządowych.

Zespół przeprowadził ocenę realizacji wspólnej polityki informacyjnej samorządu powiatu włoszczowskiego i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 • - Zbigniew Krzysiek - wicestarosta
  - Aneta Dziubek - kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju
  - Robert Ślęzak - kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich
  - Milena Kowalczyk - podinspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

 • oraz organizacji powołanych w skład Zespołu ds. komunikacji i współpracy samorządu i organizacji pozarządowych
 • - Joanna Gąsieniec - zastępca prezesa Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
  - Bożena Jasiowska - członek zarządu Stowarzyszenia "Włoszczowa na Obcasach"
  - Wiesława Prześlak - prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Oświaty "Pogodna Jesień"
  - Artur Szczukocki - członek Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego
  - Agnieszka Szymczyk - wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Włoszczowskiej.

  Rada Konsultacyjna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi została powołana Zarządzeniem Nr 44/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. Starosty Włoszczowskiego. Jest organem doradczym i opiniodawczym Starosty w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Członkowie Rady wchodzą w skład Zespołu ds. komunikacji i współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, którego zadaniem jest dokonanie corocznej oceny realizacji wspólnej polityki informacyjnej samorządu Powiatu Włoszczowskiego i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

  Powołanie Rady Konsultacyjnej było jednym z założeń projektu pn. "Lokalnie Decydujemy Razem", który był realizowany przez Powiat Włoszczowski na podstawie umowy partnerstwa zawartej 23 grudnia 2013 r. z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie jako liderem oraz partnerami: Gminą Secemin, Gminą Kluczewsko, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Secemin oraz Fundacją na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury STIWEK w Warszawie.

  Projekt był zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego głównym celem było wdrożenie standardów współpracy pomiędzy samorządami, a organizacjami pozarządowymi, rozumianej jako współpraca równych podmiotów, w tym komunikację między partnerami społecznymi, wspólne opracowywanie i konsultowanie dokumentów dotyczących partnerów.  POWRÓT

   
   
  © Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
  webmaster