POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewAKTUALNOŚCI


Konkursy dla organizacji pozarządowych


200 tysięcy złotych na działania w sferze kultury oraz 60 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu turystyki i krajoznawstwa - takie pieniądze przeznaczy w tym roku samorząd województwa na wsparcie działań organizacji pozarządowych w tych obszarach.

Podczas posiedzenia 20 stycznia br. Zarząd Województwa zdecydował o ogłoszeniu dwóch konkursów otwartych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Zgodnie z Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa zdecydował o ogłoszeniu konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, realizowanych w 2016 r.

Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w trzech obszarach: 1) organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych, a także konferencjach i seminariach oraz innych przedsięwzięciach kulturalnych mających znaczenie dla rozwoju, upowszechniania i promocji kultury województwa świętokrzyskiego, 2) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji w formie książkowej i multimedialnej, katalogów, albumów itp. o tematyce artystycznej, społeczno-kulturalnej i historii województwa, 3) realizacja inicjatyw służących upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego, w tym organizacja imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem: "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki".

Na wsparcie tych działań zarezerwowano w budżecie w sumie 200 tys. zł.

Z kolei 60 tys. zł to kwota przewidziana do wsparcia zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W tym obszarze organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć związanych: z organizacją ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz konkursów turystyczno-krajoznawczych, a także na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Nabór wniosków w ramach obu konkursów będzie trwał 21 dni od momentu ich ogłoszenia, a zainteresowanym szczegółowych informacji udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Iwona Sinkiewicz - Potaczała, rzecznik prasowy Marszałka

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego

POWRÓT

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster