POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewINSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 51 04
e-mail: oc@powiat-wloszczowa.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie
ul. Żeromskiego 28 (ZOZ), pokój nr 29 (II pietro),
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 44 979
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 44 993
Sąd Rejonowy we Włoszczowie
ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa
tel./ fax 41 39 43 107

Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie
ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 38 83 550, tel./fax 41 38 83 551
www.prokuratura.kielce.pl

Urząd Skarbowy we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 41 065, 41 39 066, fax 41 39 44 300
wloszczowa.us.gov.pl
e-mail: us2615@sk.mofnet.gov.pl
Izba Regionalna we Włoszczowie
ul. T. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa
przy Bibliotece Publicznej
tel./fax 41 39 42 313, tel. 41 39 43 433
Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy
ul. Szkolna 16, 29-100 Włoszczowa
przy Szkole Podstawowej w Czarncy
tel. 41 39 42 111
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Rejon Włoszczowa

ul. Sobieskiego 38; 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 676
e-mail: pzd.wloszczowa@sodr.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 41 470, tel./fax 41 39 44 772
Straż Miejska we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 878
Prezes Zarządu Oddziału ZNP we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 43 146
e-mail: wloszczowa@znp.edu.pl
Dworzec Autobusowy PKS we Włoszczowie
ul. H. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 580
www.pkswloszczowa.pl
e-mail: biuro@pkswloszczowa.pl
Dworzec Kolejowy PKP we Włoszczowie
ul. Kolejowa 2, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 797
Postój TAXI we Włoszczowie
Plac Wolności 1, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 788
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Włoszczowa

ul. Kolejowa 5, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 719, fax 41 39-42-137
www.radom.lasy.gov.pl/wloszczowa
e-mail: nadlesnictwo.wloszczowa@radom.lasy.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Włoszczowie
ul. H. Sienkiewicz 32, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 641
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. we Włoszczowie
ul. Partyzantów 48, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 249
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział Włoszczowa

ul. Młynarska 3, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 381, 41 39 43 999, 41 39 42 968, 999
Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego we Włoszczowie
ul. B. Głowackiego 9, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 081
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o. o. we Włoszczowie

ul. H. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 832, 41 39 42 833
fax 41 39 42 832
e-mail: pgkim_wloszczowa@pro.onet.pl
Poczta Polska S.A. we Włoszczowie
ul. T. Kościuszki 13, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 010
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Punkt Terenowy we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 38 83 610
Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 45 800
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Włoszczowie
ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 530, fax 41 39 43 261
Oczyszczalnia Ścieków we Włoszczowie
ul. Wiejska, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 680
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
ul. Wiśniowa 2 (hala sportowa), 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 255
Świętokrzyska Izba Rolnicza
Oddział Powiatowy we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 19 (w Domu Kultury), 29-100 Włoszczowa
poniedziałek w godz. 8 -13
piątek w godz. 8 -13
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
Oddział we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 19 (w Domu Kultury), 29-100 Włoszczowa
środa w godz. 15 - 18
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 19 (w Domu Kultury), 29-100 Włoszczowa
poniedziałek w godz. 9 - 12
LOK Liga Ochrony Kraju
Zarząd Powiatowy we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 19 (w Domu Kultury), 29-100 Włoszczowa
poniedziałek w godz. 9 - 12
tel. 41 39 43 112, kom. 660 227 858
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
ul. Wiśniowa 19 (w Domu Kultury), 29-100 Włoszczowa
poniedziałek w godz. 8 - 13


 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster