POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewNAGRODY STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kulturyNagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą być przyznawane za działalność lub osiągnięcia o charakterze powiatowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej oraz promowania powiatu w dziedzinie kultury i tradycji.

Nagrody mogą otrzymywać osoby fizyczne i prawne, a także inne podmioty działające na terenie Powiatu Włoszczowskiego lub związane z powiatem, za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Termin składania wniosków, na rok w którym nagroda ma być przyznana, upływa z dniem 31 marca każdego roku. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10.Regulamin i wniosek dotyczący Nagrody Starosty Włoszczowskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
W latach 2002 - 2015 nagrodę Starosty Włoszczowskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:

Lp. Imię i Nazwisko Rok
1. Adam Czopek 2002
2. Zdzisław Purchała 2002
3. Zbigniew Leoniak 2002
4. Stanisław Janaczek 2002
5. Krystyna Dąbrowska 2003
6. Maria Dudkiewicz 2003
7. Mieczysław Król 2003
8. Agnieszka Szymczyk 2003
9. Tadeusz Stolarski 2004
10. Ks. Daniel Wojciechowski 2004
11. Andrzej Kowalczyk 2004
12. Mieczysław Guździoł 2004
13. Władysława Jarmuda 2005
14. Eugeniusz Pudło 2005
15. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasocin 2006
16. Chór "Niezastąpieni" 2006
17. Zespół Ludowy "Złoty Kłos" z Secemina 2006
18. Zespól Ludowy "Przepióreczka" z Żelisławic 2006
19. Zespół Muzyczny "Dzierzgowianie" z Dzierzgowa 2006
20. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dobromierz 2007
21. Orkiestra Strażacka z Oleszna 2007
22. Jan Chmielewski 2008
23. Zygmunt Fatyga
prezes Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Czarncy
2008
24. Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" 2008
25. Zespół Ludowy "Stokrotki" z Czarncy 2008
26. Ireneusz Gliściński 2009
27. Violetta Łata 2009
28. Powiatowa Kapela Włoszczowska 2009
29. Czesław Malinowski 2010
30. Marian Robak 2010
31. Dominika Bałazińska 2010
32. Małgorzata Kotulska 2010
33. Stanisław Janaczek 2011
34. Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" 2011
35. Artur Szczukocki 2011
36. Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska - Plenerownia.
Studio projektów kulturalnych
2011
37. Mieczysław Król 2012
38. Agnieszka Malinowska 2012
39. Ewa Napora 2012
40. Leopold Kwapisz 2012
41. Cezary Świetlicki 2013
42. Hubert Bąk 2013
43. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Domu Kultury we Włoszczowie 2013
44. Ryszard Kowalczyk 2013
45. Bartłomiej Robak 2014
46. Adam Czopek 2014
47. Zespół FINIS MUNDI 2014
48. Krzysztof Bałaziński 2014
49. Ks. Daniel Wojciechowski 2015
50. Teresa Ostrowska 2015
51. Zbigniew Woldański 2015
52. Iwona Dusza 2015
53. Teresa Trepka 2015


 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster