POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewLINKI
MINISTERSTWA
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji mac.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej www.transport.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl

Do góry >>


INSTYTUCJE WOJEWÓDZKIE
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl
Urząd Wojewódzki Województwa Świętokrzyskiego www.kielce.uw.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Kielcach www.kuratorium.kielce.pl
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.sbrr.pl
Wojewódzki Urząd Pracy www.wup.kielce.pl
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach www.wdk-kielce.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach www.swietokrzyska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach www.straz.kielce.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach www.kielce.pios.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach www.wiw.kielce.pl
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach winbkielce.prot.pl
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach www.witd.kielce.pl
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach www.szdw.kielce.com.pl
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach szmiuw.kielce.com.pl
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach www.sodr.pl
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach wifkielce.prot.pl
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach www.wsse-kielce.pl
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach zabkielce.prot.pl
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach www.word.kielce.pl
Archiwum Państwowe w Kielcach www.kielce.ap.gov.pl
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach www.pbw.kielce.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach www.wbp-kielce.one.pl
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach www.scdn.pl
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz-kielce.pl
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
w Kielcach
www.chok.kielce.pl
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach bip.wszkielce.pl
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy www.morawica.com.pl
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach www.czerwonagora.pl
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach www.onkol.kielce.pl
Diecezja Kielecka www.kielce.opoka.org.pl
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych www.pk.kielce.pl

Do góry >>


GMINY
Gmina Kluczewsko www.kluczewsko.gmina.pl
Gmina Krasocin www.krasocin.com.pl
Gmina Moskorzew www.moskorzew.pl
Gmina Radków www.radkow.pl
Gmina Secemin www.secemin.net.pl
Gmina Włoszczowa www.gmina-wloszczowa.pl

Do góry >>


INSTYTUCJE POWIATOWE
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
we Włoszczowie
www.pckr-wloszczowa.pl
Powiatowy Urząd Pracy
we Włoszczowie
www.pupwloszczowa.pl
Dom Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
www.dpswloszczowa.pl
Komenda Powiatowa Policji
we Włoszczowie
www.wloszczowa.swietokrzyska.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
we Włoszczowie
www.straz-wloszczowa.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
zozwloszczowa.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Włoszczowie
www.psse-wloszczowa.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
we Włoszczowie
pppwloszczowa.com.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włoszczowie
www.piwwloszczowa.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie
www.pcprwloszczowa.pl
I Liceum Ogólnokształcące
we Włoszczowie
www.1-lo.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
we Włoszczowie
www.zsp2wloszczowa.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
we Włoszczowie
www.zsp3.pl

Do góry >>


INSTYTUCJE GMINNE
Biblioteka Publiczna we Włoszczowie www.bp-wloszczowa.bo.pl
Dom Kultury we Włoszczowie www.dkwloszczowa.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie
www.osir-wloszczowa.pl
Basen "Nemo" www.basen-wloszczowa.pl
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
we Włoszczowie
www.zpo1wloszczowa.edu.pl
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
we Włoszczowie
zpo2wloszczowa.superszkolna.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Kurzelowie
www.zpo-kurzelow.nawww.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Koniecznie
zpokonieczno.nawww.pl
Przedszkole Samorządowe Nr 2
we Włoszczowie
ps2-wloszczowa.edupage.org
Przedszkole Samorządowe Nr 3
we Włoszczowie
www.ps3wloszczowa.org
Ośrodek Pomocy Społecznej
we Włoszczowie
www.ops-wloszczowa.pl
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji www.wzwik-wloszczowa.pl
Szkoła Podstawowa w Kluczewsku www.spkluczewsko.na16.pl
Publiczne Gimnazjum
w Kluczewsku
gimnazjumkluczewsko.proste.pl
Zespół Przedszkolno-Szkolny
w Dobromierzu
www.zpsdobromierz.fm.interia.pl
Publiczne Gimnazjum
w Dobromierzu
www.kluczewsko.gmina.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Krasocinie
www.zpokrasocin.net.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Krasocinie
www.gbp.krasocin.com.pl
Zespół Placówek Oświatowych
w Bukowie
www.bukowa.kielecki.net
Zespół Placówek Oświatowych
w Olesznie
www.spoleszno.pl
Szkoła Podstawowa w Cieślach spciesle.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Mieczynie szkola.mieczyn.internetdsl.pl
Szkoła Podstawowa w Czostkowie spczostkow.edupage.org
Zespół Placówek Oświatowych
w Moskorzewie
zpomoskorzew.szkolnastrona.pl
Zespół Szkół
w Radkowie
www.zsradkow.pl
Szkoła Podstawowa w Seceminie www.szkola.secemin.eu.interia.pl
Szkoła Podstawowa w Żelisławicach www.spzelislawice.laohost.net
Szkoła Podstawowa w Psarach www.sppsary.fm.interia.pl

Do góry >>


STRONY O REGIONIE
Wirtualne Muzeum Ziemi Włoszczowskiej www.wmzw.plenerownia.com
Muzeum Wsi Ziemi Włoszczowskiej www.muzeumsecemin.pl/
Telewizja Internetowa TV WŁOSZCZOWA www.tvwloszczowa.pl
Bebelno bebelno.cichecki.net
Dobromierz dobromierz-tlw.cba.pl
Folwark Podzamcze www.folwark-podzamcze.pl

Do góry >>


PARAFIE
Parafia Błogosławionego ks. Józefa Pawłowskiego
z Grona 108 Męczenników we Włoszczowie
nowaparafiawloszczowa.pl
Parafia Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie www.parafia-wloszczowa.pl
Parafia św. Jakuba Apostoła w Chlewicach www.chlewice.pl

Do góry >>


NOCLEGI, GASTRONOMIA, TURYSTYKA
Świętokrzyskie Szlaki Rowerowe
przeznaczone dla turystyki rodzinnej
www.rowerowe.swietokrzyskie.travel
Villa Aromat we Włoszczowie www.villaaromat.pl
Mariage we Włoszczowie www.mariage.net.pl
Rycerska we Włoszczowie www.rycerska.com
Hotel Żmuda w Lubachowach www.hotelzmuda.pl
Karczma STODOŁA w Seceminie www.karczmastodola.pl

Do góry >>
INNE
Portal Samorządowy www.portalsamorzadowy.pl
Urząd Skarbowy
we Włoszczowie
wloszczowa.us.gov.pl
Nadleśnictwo Włoszczowa www.radom.lasy.gov.pl/wloszczowa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin www.modkrasocin.com.pl
Stowarzyszenie
"Włoszczowa na obcasach"
wloszczowanaobcasach.pl
Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
www.lgd-region-wloszczowa.pl
Lokalna Grupa Rybacka
"Między Nidą a Pilicą"
miedzynidaapilica.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Ostrowie
www.wtz.ostrow.caritas.pl
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie www.bs-wloszczowa.com.pl
OSP Dzierzgów www.dzierzgow.osp.org.pl
Zespół Muzyczny "Albatros" albatros-wloszczowa.pl
Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej www.wsop.org.pl
Stowarzyszenie "Pękowiec" www.pekowiec.com.pl
Stowarzyszenie SZLAK BRACI POLSKICH stowarzyszenieszlakbracipolskich.prv.pl
Włoszczowski Portal Informacyjno-Medialny
TLW INFO
tlw.info.pl
Zdzisław Dudek (Artysta) www.duartstudio.pl
Dariusz Kaźmierczak (Pisarz) dariuszkazmierczak.pl

Do góry >>

Zobacz
Firmy w internecie >>


Jeśli znasz adres strony z naszego powiatu POINFORMUJ nas.
Dziękujemy! 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster