POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewZarządzenie Nr 84/15
Starosty Włoszczowskiego
z dnia 8 października 2015r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 j.t.) zarządzam co następuje:

§1

1. Powołuję Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2015 - 2018 w następującym składzie:
  • Józef Siwek - radny delegowany przez Radę Powiatu Włoszczowskiego.
  • Paweł Strączyński - radny delegowany przez Radę Powiatu Włoszczowskiego.
  • Krzysztof Kozieł - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie.
  • Krzysztof Kościołek - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie.
  • Grzegorz Gąsior - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.
  • Ewa Frąszczak - przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie.
  • Norbert Gąsieniec - przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.
2. W pracach Komisji uczestniczyć będzie Ilona Sowińska - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach.

§2

Zarzązenie wchodzi w życie z dniem podpisania

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
/-/ Jerzy Suliga

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster