POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewPOWIAT WŁOSZCZOWSKI W LICZBACH


powierzchnia 908 km2
ludność 46 462
gęstość zaludnienia 51 osób/km2
stopa bezrobocia: 13,4 % *
wodociągi 597,7 km
kanalizacja 159,2 km
podmioty gospodarcze
w systemie REGON
3 239Powierzchnia i ludność

Wyszczególnienie Powierzchnia w km2 Ludność
ogółem mężczyźni kobiety na 1 km2
Gmina Kluczewsko 137 5 204 2 641 2 563 38
Gmina Krasocin 192 10 687 5 393 5 294 55
Gmina Moskorzew 73 2 854 1 456 1 398 39
Gmina Radków 88 2 579 1 283 1 296 29
Gmina Secemin 163 4 971 2 446 2 525 31
Gmina Włoszczowa
w tym miasto
255
30
20 167
10 657
9 832
5 090
10 335
5 567
79
352
Ogółem 908 46 462 23 051 23 411 51


Wodociągi i kanalizacja

Wyszczególnienie Sieć wodociągowa w km Sieć kanalizacyjna w km
Gmina Kluczewsko 94,8 43,7
Gmina Krasocin 155,3 24,9
Gmina Moskorzew 13,1 -
Gmina Radków 61,5 13,3
Gmina Secemin 101,6 17,1
Gmina Włoszczowa
w tym miasto
171,4
76,2
60,2
39,3
Ogółem 597,7 159,2

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2011, Urząd Statystyczny w Kielcach, dane za 2010 rok
* PUP we Włoszczowie, dane na dzień 30.11.2012 r. 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster