POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewPRASA LOKALNA


"Echo Dnia"
Oddział we Włoszczowie
Plac Wolności 32
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 45 825
www.echodnia.eu
e-mail: banaszek@echodnia.eu

"Powiat Włoszczowski"
miesięcznik informacyjno - reklamowy
Wydawany od maja 2008 r.

- w okresie od maja 2008 r. do grudnia 2011 r. miesięcznik był wydawany we współpracy
ze Starostwem Powiatowym we Włoszczowie
- od stycznia 2012 r. do stycznia 2015 r. gazeta ukazywała się bez informacji przekazywanych
przez Starostwo
- od lutego 2015 r. miesięcznik ponownie jest wydawany we współpracy ze Starostwem Powiatowym
we Włoszczowie

Wydawca:
P.U.H. "Kartograf"
Jerzmanowice 53
32-048 Jerzmanowice
tel. 606 108 229
e-mail: kartograf@onet.pl

Lokalny Świat
biuletyn informacyjny
Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"
Kwartalnik wydawany od 2012 r.
Wydawca:
Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
tel/fax 41 39 41 405
www.lgd-region-wloszczowa.pl
e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl

Głos Włoszczowy i Powiatu
EXPRESS

Wydawany od kwietnia 2012 r. do listopada 2014 r.
Wydawca: Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 538
www.gmina-wloszczowa.pl

"Echo Powiatu Włoszczowskiego"
Wydawany w okresie od czerwca 2001 r. do kwietnia 2008 r.
Wydawca:
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 44 985, 041 39 44 995
fax 41 39 44 965
<<< NUMERY ARCHIWALNE >>>

"Głos Włoszczowy"
Wydawany w latach 1992 - 2007
Wydawca: Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 538
www.gmina-wloszczowa.pl 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster