POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 058, fax 41 38 83 858
www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
e-mail: zozwloszczowa@poczta.onet.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Strażacka 11, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 43 540, tel./fax 41 39 43 765
www.pupwloszczowa.pl
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 519, tel. 41 39 41 024
e-mail: zdpwloszczowa@op.pl.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 44 993
www.pcprwloszczowa.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego
ul. Mickiewicza 21, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-769

Dom Pomocy Społecznej
ul. Koniecpolska 20, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 038, tel./fax 41 39 42 039
www.dpswloszczowa.pl

I Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 412
www.1-lo.pl
e-mail: lo_wloszczowa@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 212, fax 41 39 42 696
www.zsp2wloszczowa.pl
e-mail: zsp2.wloszczowa@wp.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Stanisława Staszica

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 42 777
www.zsp3.pl
e-mail: zsp3sekretariat@op.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 43 319
pppwloszczowa.com.pl
e-mail: pppwloszczowa@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne
ul. Koniecpolska 42
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 43 590
www.pckr-wloszczowa.pl
e-mail: biuro@pckr-wloszczowa.pl

Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39 45 596

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster