POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewSTYPENDIA STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO
za szczególne osiągnięcia sportowe


Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej (zawodnikowi) osiągającemu wysokie wyniki sportowe.

Osoba taka musi spełniać następujące warunki:

 • zawodnik musi być zameldowany na pobyt stały na terenie Powiatu Włoszczowskiego;
 • zawodnik musi brać udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego i w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 • - zajął co najmniej 5 miejsce w finale wojewódzkim lub został powołany do kadry wojewódzkiej bądź kadry narodowej,
  - zajął co najmniej 10 miejsce w mistrzostwach Polski,
  - został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy,
  - został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich,
  - zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy co najmniej z 5 krajów;
 • zawodnik może otrzymać stypendium jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:
- związki sportowe,
- kluby sportowe,
- komisja merytoryczna Rady Powiatu Włoszczowskiego właściwa ds. sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
- stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który stypendium ma być przyznane. Wniosek oraz plan startów i przygotowań należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10). (Zawodnik otrzymujący stypendium ma obowiązek składać pisemną informację o realizacji planu startów i przygotowań w następujących terminach - odpowiednio - do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku).

Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, określając jego wysokość. Wysokość stypendium może wynosić miesięcznie do 200 zł brutto i jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu oraz od liczby zgłoszonych wniosków. Ten sam zawodnik może uzyskać stypendium trzykrotnie.


Regulamin i wniosek dotyczący przyznawania stypendium Starosty Włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster